side_banner

Pilotprosjektet til FMBR WWTP på Plymouth flyplass i Massachusetts har fullført aksepten med suksess

Nylig har pilotprosjektet til FMBR avløpsvannbehandlingsanlegget ved Plymouth flyplass i Massachusetts fullført aksepten og har blitt inkludert i de vellykkede sakene til Massachusetts Clean Energy Center.

I mars 2018 ba Massachusetts Clean Energy Center (MassCEC) offentlig banebrytende teknologier for behandling av avløpsvann fra verden, i håp om å endre mønsteret for behandlingsprosesser for avløpsvann i fremtiden.I mars 2019 ble JDL FMBR-teknologi valgt som pilotprosjekt.Siden den vellykkede driften av prosjektet i halvannet år, har ikke bare utstyret blitt drevet stabilt, avløpsindikatorene er battere enn utslippsstandardene, og energiforbruksbesparelsen har også overskredet det forventede målet, som har fått stor ros av eier: «FMBR-utstyr har en kort installasjons- og idriftsettelsesperiode, som kan nå standarden på kort tid under et miljø med lav vanntemperatur.Sammenlignet med den originale SBR-prosessen har FMBR mindre fotavtrykk og lavere energiforbruk.Avløps BOD er ​​ikke påvist.Nitrat og fosfor er vanligvis under 1 mg/L, noe som er en stor fordel.”

Vennligst se det offisielle nettstedet for det spesifikke innholdet i det relevante prosjektet: https://www.masscec.com/water-innovation


Innleggstid: 15. april 2021