Selskapets visjon

Selskapets visjon

JDL er dedikert til å utvikle nye teknologier og produkter, gi sine kunder de beste produktene og tjenestene, og beskytte miljøet med det mest oppriktige hjerte.

se mer

FMBR-teknologi og -applikasjon

FMBR-teknologi er en kloakkbehandlingsteknologi uavhengig utviklet av JDL. FMBR er en biologisk avløpsvannbehandlingsprosess som fjerner karbon, nitrogen og fosfor samtidig i en enkelt reaktor. Utslipp løser effektivt "naboeffekten".FMBR aktiverte den desentraliserte applikasjonsmodusen med suksess, og er mye brukt i kommunal kloakkrensing, landlig desentralisert kloakkbehandling, vannskillesanering, etc.

se mer

Nyheter og prosjektutgivelse